PPT-PORTFOLIO
 • SEKSYEN PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERIKANAN
  • AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
 • SEKSYEN PERLOMBONGAN
  • MINING AND QUARRYING
 • SEKSYEN PEMBUATAN
  • ​MANUFACTURING
 • SEKSYEN BEKALAN ELEKTRIK, GAS, WAP DAN PENDINGIN UDARA
  • ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
 • SEKSYEN BEKALAN AIR,  PEMBENTUNGAN, PENGURUSAN SISA DAN AKTIVITI PEMULIHAN
  • WATER SUPPLY; SAVERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION
 • SEKSYEN PEMBINAAN
  • ​CONSTRUCTION
 • SEKSYEN PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKAL
  • ​WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
 • SEKSYEN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
  • TRANSPORTATION AND STORAGE
 • SEKSYEN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN​
  • ​ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
 • SEKSYEN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
  • INFORMATION AND COMMUNICATION
 • SEKSYEN AKTIVITI KEWANGAN DAN INSURANS/TAKAFUL
  • FINANCIAL AND INSRURANCE/TAKAFUL ACTIVITIES
 • SEKSYEN AKTIVITI HARTANAH
  • ​REAL ESTATE ACTIVITIES
 • SEKSYEN AKTIVITI PROFESIONAL, SAINTIFIK DAN TEKNIKAL
  • ​PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
 • SEKSYEN AKTIVITI PENTADBIRAN DAN KHIDMAT SOKONGAN
  • ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
 • SEKSYEN PENTADBIRAN AWAM DAN PERTAHANAN;AKTIVITI KESELAMATAN SOSIAL WAJIB
  • PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY
 • SEKSYEN PENDIDIKAN
  • ​EDUCATION
 • SEKSYEN AKTIVITI KESIHATAN KEMANUSIAAN DAN KERJA SOSIAL
  • ​HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
 • SEKSYEN KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
  • ​ARTS ENTERTAINMENT AND RECREATION
 • SEKSYEN AKTIVITI PERKHIDMATAN LAIN
  • OTHER SERVICE ACTIVITIES
 • SEKSYEN AKTIVITI ISI RUMAH SEBAGAI MAJIKAN; AKTIVITI MENGELUARKAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK DAPAT DIBEZAKAN OLEH ISI RUMAH UNTUK KEGUNAAN SENDIRI
  • ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS AND SERVICES PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS OF OWN USE
Switch To Desktop Version